Фильтры товаров

Ֆիլտրել

Առկայությունը
Տեսակը
Քարերը
Հավաքածուն
Արժեքը

Օնլայն խանութ

0.3 գր., Երկարություն 17 մմ, լայնություն 6 մմ
Կախազարդ SP609՝ արծաթ (925 հարգի) և էմալ, արծաթը պատված է E-coating տեխնոլոգիայի պաշտպանիչ թաղանթով, շղթայի արժեքը գնի մեջ ներառված չէ
Առկա է
+

0.3 գր., Երկարություն 10 մմ, լայնություն 7 մմ
Կախազարդ SP606՝ արծաթ (925 հարգի) և էմալ, արծաթը պատված է E-coating տեխնոլոգիայի պաշտպանիչ թաղանթով, շղթայի արժեքը գնի մեջ ներառված չէ
Առկա է
+

0.35 գր., Երկարություն 3 մմ, լայնություն 3 մմ
Ականջօղեր SE584` արծաթ (925 հարգի) և կարմիր բյուրեղ, արծաթը պատված է E-coating տեխնոլոգիայի պաշտպանիչ թաղանթով
Առկա է
+

0.35 գր., Երկարություն 3 մմ, լայնություն 3 մմ
Ականջօղեր SE583` արծաթ (925 հարգի) և երկնագույն բյուրեղ, արծաթը պատված է E-coating տեխնոլոգիայի պաշտպանիչ թաղանթով
Առկա չէ

0.35 գր., Երկարություն 18 մմ, լայնություն 9 մմ
Կախազարդ SP610՝ արծաթ (925 հարգի) և էմալ, արծաթը պատված է E-coating տեխնոլոգիայի պաշտպանիչ թաղանթով, շղթայի արժեքը գնի մեջ ներառված չէ
Առկա է
+

0.4 գր.
Մանկական կախազարդ SKP004 ՝ ռոդիումապատ արծաթ (925 հարգի) և էմալ, շղթայի արժեքը գնի մեջ ներառված չէ
Առկա է
+

0.39 գր., Երկարություն 16 մմ, լայնություն 10 մմ
Կախազարդ SP608՝ արծաթ (925 հարգի) և էմալ, արծաթը պատված է E-coating տեխնոլոգիայի պաշտպանիչ թաղանթով, շղթայի արժեքը գնի մեջ ներառված չէ
Առկա չէ

0.33 գր., Երկարություն 16 մմ, լայնություն 8 մմ
Կախազարդ SP607՝ արծաթ (925 հարգի) և էմալ, արծաթը պատված է E-coating տեխնոլոգիայի պաշտպանիչ թաղանթով, շղթայի արժեքը գնի մեջ ներառված չէ
Առկա չէ

0.4 գր., Երկարություն 18 մմ, լայնություն 8 մմ
Կախազարդ SP605՝ արծաթ (925 հարգի) և էմալ, արծաթը պատված է E-coating տեխնոլոգիայի պաշտպանիչ թաղանթով, շղթայի արժեքը գնի մեջ ներառված չէ
Առկա չէ

0.4 գր., Երկարություն 19 մմ, լայնություն 10 մմ
Կախազարդ SP604՝ արծաթ (925 հարգի) և էմալ, արծաթը պատված է E-coating տեխնոլոգիայի պաշտպանիչ թաղանթով, շղթայի արժեքը գնի մեջ ներառված չէ
Առկա չէ

0.45 գր., Երկարություն 6 մմ, լայնություն 8 մմ
Ականջօղեր SE611` արծաթ (925 հարգի), արծաթը պատված է E-coating տեխնոլոգիայի պաշտպանիչ թաղանթով
Առկա չէ

0.43 գր., Տրամագիծ 6 մմ
Ականջօղեր SE612` արծաթ (925 հարգի), արծաթը պատված է E-coating տեխնոլոգիայի պաշտպանիչ թաղանթով
Առկա է
+