Առաքում և վճարում

Առաքումը Երևանում

Երևանում պատվերներն առաքվում են 1 օրվա ընթացքում 10:00 -18:00: Մինչև ժամը 12։00

գրանցված պատվերներն առաքվում են նույն օրը, 12։00-ից հետո գրանցված պատվերներն

առաքվում են հաջորդ օրը։ Առաքումն անվճար է, եթե պատվերը գերազանցում է 8.000 դրամը, իսկ

մինչև 8.000 դրամ արժողությամբ պատվերի դեպքում ավելացվում է միայն 500 դրամ։

Բացառությունններ՝ կիրակի օրերին առաքումներ չեն կատարվում։


Առաքումը մարզերում

Մարզերում պատվերներն առաքվում են 1-2 աշխատանքային օրվա ընթացքում։                             

Մարզերում առաքման արժեքը 1.500 դրամ է։ 

Արցախի տարածքում առաքման արժեքը 2.500 դրամ է։

Վճարումը


Վճարումներն իրականացվում են՝

  • Կանխիկ և Իդրամ QR կոդով ՝ առաքիչին, առաքումը կատարելիս
  • Առցանց՝ ARCA, MasterCard, Visa և American Express վճարային քարտերով և Paypal համակարգով
  • Նվեր քարտերով (շուտով)

Կարո՞ղ եմ արդյոք վերադարձնել կամ փոխարինել պատվիրված զարդը:

Ոչ, չեք կարող։ Համաձայն ՀՀ կառավարության 30.01.2002 թ. "Նմանօրինակ ապրանքներով

փոխարինելու և վերադարձնելու ոչ ենթակա պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքների

անվանացանկը հաստատելու մասին" N 77 որոշման 9-րդ կետի՝ թանկարժեք մետաղներից

ապրանքներ, թանկարժեք քարերով ապրանքներ, կիսաթանկարժեք և սինթետիկ քարերով

ագուցված թանկարժեք մետաղներից պատրաստված ապրանքներ, երեսակված թանկարժեք

քարեր  ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ և ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՉԵՆ։


Իսկ եթե առաքված պատվերը մեզ դուր չի գալիս, ինչպե՞ս վարվել:

Կանխիկ վճարման դեպքում առաքիչին միայն վճարում եք առաքման գումարը` 500 դրամ։

Անկանխիկ վճարման դեպքում Ձեր վճարած գումարը կվերադարձվի, պահելով 500 դրամ

առաքման վճարը և բանկի  միջնորդավճարը՝ անկախ պատվիրված զարդերի գումարի չափից:

Pinterest